CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, September 17, 2007

sijil splam

SPLAM:

RINGKASAN**

Langkah Awal ke arah pelaksanaan HACCP secara keseluruhan

Selaras dengan Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3)

Memastikan industri akuakultur yang lebih bertanggungjawab, lebih mesra alam

Meningkatkan imej produk akuakultur, kualiti lebih baik, pulangan yang lebih baik

Memperbaiki pengurusan dan kemapanan sistem ternakan

Melindungi pasaran ekoran pelaksanaan liberalisasi perdagangan dunia

Mengurangkan import, menjana eksport dan meningkatkan pertukaran wang asing

Memenuhi keperluan sekuriti makanan negara

0 comments: